គួរចរចាប្រាក់ខែបែបម៉េចទើបល្អ ពេលសម្ភាស?

img

ចង់បានប្រាក់ខែប៉ុន្មាន? នេះជាសំណួររសើបដែលត្រូវចោទសួរស្ទើរគ្រប់ការសម្ភាស។ការឆ្លើយសំណួរនេះអាចបង្ហាញចេញនូវសមត្ថភាពរបស់អ្នក ដែលអាចឲ្យអាចទទួលបានការងារជាមួយកម្រៃដ៏ខ្ពស់។តែផ្ទុយទៅវិញក៏អាចសម្លាប់អ្នកភ្លាមៗផងដែរបើឆ្លើយមិនបានល្អ។ តែអ្នកអាចសាកល្បងតិចនិកចរចាប្រាក់ខែខាងក្រោមនេះបាន៖

. ឆែកមើលតម្លៃទីផ្សារទូទៅជាមុន

មុននឹងទៅចរចាប្រាក់ខែជាមួយគេបាន យើងត្រូវដឹងថាតំណែងនេះមានស្តង់ដារប្រាក់ខែខ្ទង់កម្រិតណា ហើយក្រុមហ៊ុនទូទៅអាច​​ឲ្យកម្រិតណាដែរ ដូច្នេះយើងនឹង​​បានដឹងពីចំនួនសមរម្យដែលគួរទារពីគេ។ អាចសាកសួរពីមិត្តភ័ក្ដិ សិស្សច្បងដែលជិតស្និទ្ធសាកមើល។

. ប្រាប់ប្រាក់ខែឲ្យខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែដែលចង់បាន

រឿងប្រាក់ខែនេះមួយមិនចាំបាច់ដាក់ខ្លួន​​ក៏បាន បើយើងពូកែ យើងមានសមត្ថភាព ដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថា​​ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការយើង។ ទារគេឲ្យខ្ពស់នោះអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលពេល​​ចរចា ហោចណាស់ពេលចរចារួចយើងក៏ទទួលបានតួលេខដែលខ្ពស់គួរសមដែរ។

. ដឹងពីការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុន

មើលតាម Job description បានសម្រាប់ចំណុចនេះ ប៉ុន្តែត្រូវមើលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះផង ដូចជា កំឡុងពេលសម្ភាសន៍ក៏គួរសួរគេថាពេល​​​នេះក្រុមហ៊ុនអ្នកចង់ធ្វើអ្វីឲ្យជោគជ័យជាអាទិភាព?" ​ “តើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការងារនេះ?” នោះអ្នកនឹងបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការអ្វី ហើយមានអ្វី​​ខ្លះដែលយើងអាចនឹង​​ស្នើសុំទៅគេបាន។

. ចេះអួតចំណុចពូកែរបស់ខ្លួន

ធ្វើបញ្ជីមួយមកថាយើងមានចំណុចលេចធ្លោអ្វីខ្លះ ធ្លាប់ទទួលជោគជ័យអ្វីខ្លះពីមុន ហើយបើមានភស្តុតាង​​យកទៅបង្ហាញ​​គេនឹងកាន់តែល្អ ព្រោះវានឹងជា​​គ្រឿងជំនួយ​​ក្នុងការចរចាប្រាក់ខែរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែងាយស្រួល។

. កុំមើលតែប្រាក់ខែមួយមុខ

បើទោះបីប្រាក់ខែអាចតិចជាងការងារចាស់ ការរំពឹងទុក ប៉ុន្តែបើបើយើងអាចបានអត្ថប្រយោជន៍ល្អជាងបរិយាកាសការងារដែលល្អជាង វាក៏មិនគួរជាបញ្ហា ដូចជាម៉ោងធ្វើការតិចជាង ជិតផ្ទះ ការងារស្រាលជាង ឱកាស​​រីកចម្រើនខ្ពស់ និងបានរៀន Free ​ជាដើម។

. ចេះបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លះ

នៅពេលសម្ភាសន៍ គេតែងសួរពីប្រាក់ខែដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីមុនប៉ុន្តែយើងក៏មិនចាំបាច់ទៅប្រាប់គេតាមត្រង់គ្រប់យ៉ាងនោះដេរ។ រឿងបែបនេះបើយើងនិយាយឲ្យលើសជាងការពិតតិចតួចក៏គ្មាននរណាថាអីដែរ ដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែច្រើន ទៅតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងទុក។

. សួរបកវិញ និងមើលចិត្តអ្នកសម្ភាស

ការចរចាដោយល្អមិនចាំបាច់​​ត្រូវនិយាយអ្វីច្រើននោះទេ ពេលខ្លះគេអាចនឹងសុំឲ្យយើងប្រាប់ពីតួលេខដែល​​យើងចង់បាន ប៉ុន្តែយើងក៏អាច​​និយាយសុំឲ្យ​​ខាងគេជាអ្នកស្នើវិញ។ បើចៃដន្យ​​គេស្នើប្រាក់ខែដែលខ្ពស់ជាងចំនួនដែលយើងរំពឹងទុក ក៏កុំប្រញាប់យល់ព្រម គួរធ្វើជាគិតបន្តិចសិន ហើយ​​និយាយថាអឺ... ប៉ុណ្ណឹង​​ក៏បានដែរ។

. ហាត់សមឲ្យបានច្រើន

គ្មាននរណាពូកែខាងចរចាតាំងពីកំណើតនោះទេ គ្រប់យ៉ាងគឺអាចហាត់បាន។ សាកល្បងសុំឲ្យមិត្តភ័ក្ដិមកហ្វឹកហាត់ជាមួយអ្នក និងដាក់ពាក្យសុំធ្វើការឲ្យបានច្រើនកន្លែង ដើម្បីឲ្យជំនាញសម្ភាសការងាររបស់អ្នករីកចម្រើនបានលឿន។ ពេលជឿជាក់ខ្លួនឯងហើយ សឹម​​ដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ទៅធ្វើ