បីប្រភេទកំរងសំនួរដែលអ្នកសម្ភាសតែងសួរ

img

សម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍សម្ភាសច្រើនកន្លែង សំណួរដែលពួកគាត់ទទួលបានពីសម្ភាសមួយទៅសម្ភាសមួយគឺមិនសូវជាខុសគ្នាច្រើនទេ។តែសម្ភាសអ្នកទើបសម្ភាសដំបូងៗវាប្រៀបបាននឹងសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុក ដែលអាចនឹងរងគ្រោះគ្រប់ពេល។ទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនៅតែអាចធ្វើបានល្អបើត្រៀមខ្លួនបានល្អមុននឹង​​ឡើងសង្វៀនសម្ភាស។ទាំងនេះជាកម្រងសំណួរ ដែលអ្នកធ្វើសម្ភាស ផ្នែកធនធានមនុស្សឧស្សាហ៍សួរញឹកញាប់នៅពេលសម្ភាសដែលអ្នកអាចយកទៅហាត់សមដើម្បី ឆ្លើយឲ្យបានល្អជាមុនបាន។

 

សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពការងារ

          -        តើចំនុចខ្លាំងអ្នកមានអ្វីខ្លះ?តើចំនុចណាដែលអ្នកគិតថាខ្លាំងជាងគេបង្អស់?

          -        អ្វីជាចំនុចខ្សោយរបស់អ្នក?

          -        តើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រេស(stress) និងគំនាបសង្កត់ការងារដូចម្តេច?

          -        បរិយាយពីជំហានដែលអ្នកធ្វើការ។

          -        តើអ្នកមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ការងារនេះ?

          -        ពេលដែលគោលបំណងការងាររបស់អ្នកមិនបានសម្រេច តើអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិដូចម្តេច?

 

សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជន

          -        ប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្លួនអ្នក។

          -        តើអ្នកនិយាយពីខ្លួនអ្នកដូចម្តេចខ្លះ?

          -        តើអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើអ្វីខ្លះរៀងរាល់ថ្ងៃ?

          -        អ្វីដែលជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នក?

          -        តើអ្នកមិនចូលចិត្តអ្វីខ្លះ?

          -        តើមនុស្សដទែតែងតែគិះគន់អ្វីខ្លះពីអ្នក?

          -        តើអ្នកជាមនុស្សដែលងាយស្រួលនិយាយគ្នាដែរឫទេ?

          -        តើអ្នកគិតថាអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឫទេ?ហេតុអ្វី?

សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តចរិតរបស់បេក្ខជន

          សំនួរទាក់ទងអាកប្បកិរិយា(Behavioural Questions) គឺមានភាពពិបាក ព្រោះគេតម្រូវឲ្យអ្នកគិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

ពិតចេញពីគំនិតអ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លី។ សំនួរទាំងនេះអាចជួយអោយអ្នកជាប់ការសម្ភាសន៍ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយបានល្អ

ដូច្នេះអ្នកត្រូវគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយសំនួរប្រភេទនេះ :

          -        ផ្តល់នូវឧទារហ៍ថាតើពេលណាអ្នកប្រើតក្កវិទ្យា(Logic) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

          -        អោយនូវឧទារហ៍ចំពោះគោលដៅដែលបរាជ័យនិងដំណោះស្រាយបន្ទាប់របស់អ្នក។

          -        ប្រាប់ខ្ញុំពីវិធីសាស្រ្តដែលអ្នកធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលមានសំពាធការងារ។

          -        តើអ្នកធ្លាប់សម្រេចចិត្តក្នុងភាពប្រថុយប្រថានដែរឫទេ?ហេតុអ្វី?

          -        ប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ត្រូវបានកំណត់

សំណួរត្រិះរិះពិចារណា

          -        តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីអ្នកបដិសេដគំនិតរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នា។

          -        ប្រាប់ពីវិធីសាស្រ្តដែលអ្នកជួយជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់និយោជិកនិងអ្នករួមការងារ។

          -        តើអ្នកដែលបញ្ចុះបញ្ចូលនិយោជិកនិងអ្នករួមការងារឲ្យធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនចង់ធ្វើដែលទេ?

          -        បរិយាយពីគម្រោងពិបាកៗ ដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើ។

 

មូលហេតុអ្វីទើបអ្នកចង់មកធ្វើការទីនេះ?

          នេះជាសំនួរសំខាន់បំផុតចំពោះអ្នកសម្ភាសន៍និងបេក្ខជន។តើអ្នកដឹងពីហេតុផលពិតប្រាកដដែលអ្នកចង់ធ្វើការនៅ

ក្រុមហ៊ុននោះដែរឫទេ? ខាងក្រោមនេះអាចជាហេតុរបស់អ្នក៖

          -        អ្នកសរសើរពីអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន(founder)និងអ្នកដឹកនាំ។

          -        អ្នកជឿជាក់ពីគុណភាពនៃផលិតផលឫសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

          -        ក្រុមហ៊ុនមានអ្វីមួយពិសេសទាក់ទាញអ្នក។

          -        អ្នកពេញចិត្តទៅនឹងបែបបទការងារនិងបរិយាកាសការងារនៅក្រុមហ៊ុននោះ។

          ការសម្ភាសន៍ការងារនឹងសម្រេចនូវវិថីជិវិតអ្នក។អ្នកត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សាពីក្រុមហ៊ុននោះនិងចំនាយមើលសំនួរ​​ទូទៅ

សំរាប់ការសម្ភាសន៍ដើម្បី​​ត្រៀមខ្លួនឆ្លើយនឹងសំនួរទាំងនោះអោយបានល្អ។