សម្ភាសអោយជាប់ត្រូវពឹងលើប្រាំចំណុចខ្លាំង

img

ការសម្ភាសគឺជាសិល្បៈនៃការលក់ដ៏អស្ចារ្យ នោះគឺលក់ខ្លួនឯង។លក់ខ្លួនឯងត្រង់នេះគឺ សំដៅលើការអន្ទងចិត្តអ្នកសម្ភាសចាប់អារម្មណ៍ និងជ្រើសយកអ្នកក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាច្រើនទៀតដែលមកប្រជែងលើមុខតំណែងដូចអ្នក។មិនថា អ្នកសម្ភាសការងារលើកដំបូងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយនោះទេវាទាមទារឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនជាមុនបានល្អ ត្រៀមបានល្អប៉ុណ្ណាឪកាសជោគជ័យក៏មានភាគរយខ្ពស់ទៅតាមនោះដែរ។ទាំងនេះជាគន្លឹះមួយចំនួនជួយអ្នកឲ្យ​​ត្រៀមខ្លួនបានល្អ សម្រាប់ការសម្ភាសការងារ។

 

ត្រូវដឹងច្បាស់ពីការងារដែលអ្នកចង់ធ្វើ

ត្រូវសិក្សាពីបរិយាយការងារថា ការងារដែលអ្នកដាក់ពាក្យ ផ្តោតលើអ្វី។ហើយថាតើតួនាទីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះមានអ្វីខ្លះ។ទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់នោះ។

 

សិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ធ្វើការ

ត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានកាន់តែលម្អិតកាន់តែល្អប្រសើរអំពីក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ចូលបម្រើការ។ការដឹងច្បាស់ ពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន​​គឺបង្ហាញដល់អ្នកសម្ភាស​​ថា អ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់​​លើការងារ និងពិតជាចង់ធ្វើការនៅទីនោះមែន។ចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវសិក្សានោះរួមមានផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនតួនាទីដែលអ្នកត្រូវធ្វើបើត្រូវជ្រើសឲ្យចូលធ្វើការសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមហ៊ុន និងវប្បធម៌នៅកន្លែងការងារជាដើម។

 

​ ​ត្រៀមចម្លើយសម្រាប់សំណួរដ៏ពេញនិយម

ពេលចូលសម្ភាសអ្នកគួរត្រៀមចម្លើយឲ្យបានរួចរាល់នូវសំណួរមួយចំនួនដូចជាហេតុអ្វីអ្នកចង់មកធ្វើការនៅទីនេះ? មូលហេតុអីទើបអ្នកចាប់អារម្មណ៍ការងារហ្នឹង? អ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នក?​បើអ្នកត្រៀមចម្លើយបានល្អពេលសម្ភាសផ្ទាល់អ្នកក៏មិនចាំបាច់រកនឹកដែលអាចបង្ហាញចេញនូវចំណុចខ្វះខាតផងដែរ។

 

ហាត់សមជាមុន

បន្ទាប់ពីសិក្សាដឹងច្បាស់ពីក្រុមហ៊ុន និងសំណួរទូទៅហើយដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវហាត់សមហើយ។ ​​គួរហាត់ពត់ លត់សំឡេង កាយវិការ មុខកញ្ចក់ អាច​ Record វីដេអូដើម្បីមើលចន្លោះខ្វះខាតរបស់ខ្លួន។បន្ទាប់មកព្យាយាមកែលំអបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់អ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់ជាការស្រេច។

 

សិក្សាពីទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងថាទីតាំងការិយាល័យកន្លែងដែលត្រូវទៅសម្ភាសនៅកន្លែងណា ចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើដំណើរ។បើអាចទៅឲ្យស្គាល់ច្បាស់ជាមុនកាន់តែល្អ។បែបនេះអ្នកអាចដឹងត្រូវធ្វើដំណើរចំណាយពេលប៉ុន្មាននិងមិនវង្វេងផ្លូវ។ ​​ការដឹងច្បាស់ពីទីតាំងត្រូវសម្ភាស ជួយឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់មុនម៉ោងដែលបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកត្រូវសម្ភាស។

 

ជឿជាក់ថា ចំណុចខាងលើនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានភាគរយខ្ពស់ជោគជ័យនៅពេលសម្ភាស។កុំភ្លេចណា! នេះជាឪកាសសម្រាប់អ្នកអនុវត្តសិល្បៈលក់ខ្លួនឯងហើយ៕