បង្កើនទំនុកចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការតាមវិធីទាំងនេះ

img

ទំនុកចិត្តនៅកន្លែងការងារជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកបង្ហាញនូវភាពលេចធ្លោ ការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សហសេវិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវការដំឡើងតំណែង ព្រមជាមួយនឹងឪកាសថ្មីៗ។មានវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវប្រកាន់ធ្វើដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុង​​បរិបទការងារ។ខិតខំសម្រេចការងារជាប្រចាំ

ការគិតបែបវិជ្ជមាន និងការរៀនទុកចិត្តលើខ្លួនឯង គឺទាមទារពេលវេលាក្នុងការធ្វើវា រហូតក្លាយជាទំលាប់។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រាប់ខ្លួនឯងថា អ្នកមានទំនុកចិត្តហើយយូរៗទៅ វានឹងជួយអ្នកឱ្យមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុន។ អ្វីដែលលើសពីនេះ អ្នកដទៃនឹងឃើញការធានាខ្លួនឯងនេះ ហើយពួកគេនឹងជឿលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកផងដែរ។

ចេះវាយតម្លៃការងារខ្លួនឯង

ការមើលឃើញភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការងាររបស់អ្នក នឹងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នក ហើយវិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការទទួលស្គាល់នេះ គឺការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្ត/ ការងារ របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នក អ្នកអាចប្រើប្រាស់វានៅពេលអនាគត ហើយអ្នកក៏អាចពង្រឹងលើភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងតួនាទីរបស់អ្នក។

បង្កើនសមត្ថភាពជារឿយៗ

ការរៀនជំនាញថ្មីៗ អាចជួយអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការងាររបស់អ្នក មិនថាអ្នកមានជំនាញទន់ដូចជាការធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តរួមការងារ ឬក៏ជំនាញដែលទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់អ្នកដូចជាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាដើម។ នៅពេលអ្នកធ្វើបានល្អប្រសើរ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់អ្នក និងស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីធ្វើការ។ តាមរយៈនេះអ្នកគួរតែមានកំហុសតិចជាងមុនដើម្បីធ្វើឱ្យមានកំហុសដូចគ្នាពីរដង ហើយអាចជំរុញអាជីពរបស់អ្នក។

កំណត់គោលដៅ​​ថ្មីជានិច្ច

នៅពេលអ្នករុញខ្លួនអ្នកចេញពីការធ្វើអ្វីដែលស្រួលៗ វាជួយអាចអ្នកឱ្យរៀនពីអ្វីដែលថ្មី។ ជាធម្មតាវាមិនងាយស្រួលទេ ដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្វីដែលពិបាកសម្រាប់ខ្លួន ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនឹងខ្លួនឯង គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរៀនជំនាញថ្មីៗ និងការបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។

ផ្តោតច្បាស់ចេះច្បាស់

នៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ច្បាស់ពីការងាររបស់អ្នក អ្នកអាចនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តអំពីវា ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានទិន្នន័យ និងដឹងព័ត៌មានដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងការងាររបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ ចូររក្សានូវនិន្នាការចុងក្រោយបង្អស់ដោយការស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលអាចជួយអ្នកឱ្យរកឃើញវិធីថ្មីនៃការធ្វើការផងដែរ។សួរមិត្តរួមការងារអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេដើម្បីជួយអ្នកពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នក។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀត គឺចូលរួមវគ្គការបណ្ដុះបណ្ដាល និងវគ្គអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ៕